Get Adobe Flash player

Esittely

Kalvolan Vapaaehtoinen Palokunta ry on Hämeenlinnan kaupungin Kalvolan kaupunginosassa
toimiva sopimuspalokunta.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa solmitun sopimuksen myötä toimimme osana
pelastuslaitosta ns. valmiuspalokuntana. Tämä tarkoittaa sitä, että Kalvolan
VPK hälytetään ensisijaisena palokuntana kaikkiin niihin toiminta-alueensa
palo- ja pelastustehtäviin, joiden tapahtumapaikka on nopeimmin saavutettavissa
palokuntamme toimesta.
Pelastustoimen suunnittelu on laadittu siten, että onnettomuustilanteeseen saadaan lähetettyä
aina nopein ja tarkoituksenmukaisin apu, kunta- tai muista hallintorajoista riippumatta

Kalvolan VPK ry on perustettu vuonna 1978. Palokuntamme on yhdistyksenä
nuori, mutta järjestäytynyt palokunta on Kalvolassa toiminut jo vuodesta 1887
saakka. Ennen Kalvolan VPK:n perustamista kunnan palotoimen hoiti Iittalan lasitehtaan
tehdaspalokunta. Lasitehdas supisti 1970-luvulla ajan hengen mukaisesti
tehdaspalokunnan suojeluryhmäksi ja palotoimen hoitamista varten perustettiin
Kalvolan palomiehet ry vuonna 1975. Viranomaisten kanta oli kuitenkin, että
kunnan sopimuspalokuntana voi toimia vain joko TPK tai VPK. Näin ollen palomiesyhdistyksen
tilalle perustettiin Kalvolan VPK. Palokuntamme jäsenmäärä on nyt 73.

Sopimuspalokunnan tehtäviin kuuluu monipuolisia palo- ja pelastustehtäviä
sekä onnettomuuksia ennaltaehkäisevä työ valistuksen ja koulutuksen muodossa. Lisäksi
Kalvolan VPK:n ensivasteyksikkö hoitaa kiireellisiä sairaankuljetusta tukevia
ensihoidon tehtäviä alueellaan. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta, mutta se
hälytetään tarvittaessa aloittamaan ensiaputoimenpiteet sairaankuljetusyksikön
tullessa kauempaa

Palokuntamme omistaa Renkajärven rannalla koulutus-
ja vapaa-aikakeskuksen, mikä valmistui vuonna 1983 mittavan talkootyön ja
puutavaralahjoitusten avulla. Se on kesäisin jäsenistön ja heidän perheidensä
ahkerassa käytössä. Palokunnan toiminta ja kiinteistön ylläpito rahoitetaan
pääasiassa palokuntasopimuksen korvauksilla.